Priėmimo tvarka

I. Kandidatai pateikia prašymą, kuris siunčiamas elektroniniu paštu  psichodinamine@gmail.com 

Atsiuntus prašymą, suteikiama informacija apie kitus reikiamus dokumentus ir atrankos pokalbius. 

II. Įvyksta du atskiri atrankos pokalbiai su skirtingais programos mokytojais.  

III. Programos mokymo komitetas priima sprendimą apie kandidato(-ės) priėmimą mokytis programoje. Apie sprendimo rezultatus kandidatas(-ė) informuojami e-paštu. 

IV. Priimti programos dalyviai gauna informaciją apie mokslo metų pradžią, mokymosi turinį ir reikalavimus. 

V. Pirmąją mokslų dieną pasirašoma sutartis su VU.