Logo

Naujienos

 
Dėmesio !!!

Skelbiamas priėmimas į grupinės terapijos ir darbo su grupėmis mokymo programas Vilniaus universitete!

 

 

Prisijungimas


Pamiršote slaptažodį?
Dar neužsiregistravote? Užsiregistruokite!
Spausdinti El. paštas
KVIEČIAME MOKYTIS GRUPINĖS PSICHOTERAPIJOS IR DARBO SU GRUPĖMIS
VILNIAUS UNIVERSITETE!

Programas organizuoja Vilniaus Universiteto Medicinos fakultetas

 

PSICHODINAMINĖS GRUPINĖS PSICHOTERAPIJOS PROGRAMA (4 metai)

Psichodinaminės grupinės psichoterapijos kurso tikslas - teoriškai ir praktiškai parengti psichodinaminės grupės psichoterapeutus savarankiškam darbui asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Mokymo programa skirta gydytojams specialistams ir rezidentams, psichologams magistrams, socialinio darbo magistrams, slaugytojams magistrams, kurie domisi darbu su grupėmis ir jose vykstančiais procesais bei siekia tapti grupių psichoterapeutais.

Studentai turi turėti galimybę dirbti su klinikinėmis grupėmis. 

Profesionalas, baigęs šį kursą, mokės sudaryti ir vesti tinkamai subalansuotą psichoterapinę grupę, naudojantis psichodinaminiais principais, įvairiose psichikos sveikatos apsaugos bei kitokio profilio įstaigose ir ambulatoriškai; gebės naudotis psichodinaminio grupių psichoterapeuto techninėmis priemonėmis grupės vedimo metu, tinkamai jas parinkti pagal grupės vystymosi etapus ir iškilusias praktines situacijas; mokės taikyti psichodinaminės grupių psichoterapijos metodus didžiųjų grupių ir terapinių bendruomenių vedime, o taip pat kitose terapinėse ir socialinėse situacijose. 

Sėkmingai baigusieji pilną mokymo programą gauna nustatytos formos VU mokymosi visą gyvenimą (Įvadinio) kurso "Psichodinaminė grupių psichoterapija'' baigimo pažymėjimą

Ketverių metų kurso kaina: 4596 EUR (vieneri metai kainuoja 1149 EUR). 

  

GRUPINĖS ANALIZĖS MOKYMO PROGRAMA (2 metai)

Grupinės analizės kurso tikslas - teoriškai ir praktiškai parengti grupinės analizės specialistus savarankiškam darbui psichoterapinėse analitinėse grupėse psichiatrinio / medicininio profilio įstaigose, taikant grupinės analizės teoriją ir metodus. 

Studentai privalo analitiškai dirbti su klinikine grupe.

Programa yra mokymosi visą gyvenimą (Įvadinis) kursas, į kurį priimami tik studentai ne mažiau kaip balu 7 baigę "Psichodinaminės grupinės psichoterapijos" (Įvadinę) programą (žr. aukščiau).

Baigęs šią programą dalyvis mokės sudaryti ir vesti tinkamai subalansuotą grupinės analizės grupę, naudojantis analitiniais principais, įvairiose psichikos sveikatos apsaugos bei kitokio profilio įstaigose ir ambulatoriškai; gebės naudotis visomis grupinio analitiko techninėmis priemonėmis grupės vedimo metu, tinkamai jas parinkti pagal grupės vystymosi etapus ir iškilusias praktines situacijas; mokės taikyti grupinės analizės metodus didžiųjų grupių ir terapinių bendruomenių vedime, o taip pat kitose terapinėse ir socialinėse situacijose.

Sėkmingai baigusieji pilną mokymo programą gauna nustatytos formos VU mokymosi visą gyvenimą (Įvadinio) kurso "Grupinė analizė'' baigimo pažymėjimą

Kurso kaina: 2281 EUR (vieneri metai kainuoja 1140.50 EUR).

  

DARBO SU SUAUGUSIŲJŲ GRUPĖMIS ORGANIZACIJOSE MOKYMO PROGRAMA (3 metai)

"Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose" kurso tikslas - suteikti darbo su organizacinėmis darbuotojų grupėmis neklinikinėse organizacijose įgūdžius, remiantis analitiniu ir sisteminiu požiūriu.

Programa yra mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijos tobulinimo kursas, į kurį priimami studijuoti visi specialistai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu. 

Profesionalas, baigęs šį kvalifikacijos tobulinimo kursą, patobulins vadovavimo organizacinėms grupėms įgūdžius: supras grupinių procesų dinamiką; išmoks suburti, struktūruoti ir administruoti grupę pagal grupės tikslus ir uždavinius; matys, suvoks ir mokės naudotis grupinės sąveikos procese atsirandančiais mechanizmais, siekiant naudos kiekvienam atskiram dalyviui, grupei ir organizacijai; mokės įžvelgti ir suprasti grupinio darbo eigoje vykstančius psichodinaminius grupinius procesus ir jų pasireiškimus, psichologinių dalyvių gynybų ir pasipriešinimo apraiškas ir prasmę grupės darbo metu, mokėti naudotis įvairiomis intervencijų technikomis. 

Kursantai privalo nuolat pristatyti savo funkcionavimo organizacinėse grupėse praktinę patirtį profesinės priežiūros seminaruose viso mokymosi metu. 

Sėkmingai baigusieji pilną kvalifikacijos kėlimo kurso programą ir apgynę rašto darbą egzamino metu gauna nustatytos formos VU mokymosi visą gyvenimą (kvalifikacijos tobulinimo) kurso" Darbas su suaugusiųjų grupėmis organizacijose" baigimo pažymėjimą. 

Trejų metų kurso kaina: 3451 EUR (vieneri metai kainuoja 1150,33 EUR).

  

BENDRA INFORMACIJA VISOMS TRIMS PROGRAMOMS

Mokymo formos:

  1. Teorinės paskaitos ir seminarai.
  2. Techniniai ir praktiniai seminarai.
  3. Savarankiška praktika su profesine priežiūra.
  4. Asmeninė patirtis terapiniuose procesuose grupėse.
  5. Savarankiškas literatūros studijavimas.
  6. Darbas tarpusavio profesinės priežiūros grupėse. 
  7. Saviruoša seminarams.
  8. Rašto darbo rašymas.

Studijų kalba ir sąlygos - lietuvių kalba, anglų kalbos mokėjimas pakankamas profesinės literatūros skaitymui; lankomumas ne mažiau kaip 80% bet kurios rūšies užsiėmimų.

Mokymo programos - tai mokymosi visą gyvenimą podiplominės studijos Vilniaus Universitete, neatsitraukiant nuo tiesioginio darbo, prailgintų savaitgalių (penktadienis - sekmadienis) metu. Viso įvyksta penki tokie mokymosi blokai per metus.

Priėmimo tvarka:

Kandidatas pateikia Mokymo komitetui iki nurodytos datos:

1.       Pareiškimą VU rektoriaus vardu.

2.       Diplomo ir kitų dokumentų, liudijančių įgytą kvalifikaciją, kopijas.

3.       Profesinį CV.

Kandidatas dalyvauja atrankos pokalbyje su paskirtu specialistu. Pokalbiui būtina parašyti trumpą 2-3 psl. apimties autobiografiją laisva forma. Autobiografijoje apibūdinti psichologinį savo raidos kontekstą, santykius su svarbiais asmenimis, reikšmingas patirtis, išgyventas krizes bei jų įveikos būdus ir pan.

Mokymo komiteto sprendimu ir VU Rektoriaus įsakymu kandidatas priimamas į studijas. Apie tai studentui praneša MK 2020 m. sausio mėn. pradžioje.

Mokslo metai prasidės - 2020 m. sausio mėn.

Pateikti dokumentus  iki 2019 m. gruodžio 1 d. ir informaciją gauti galima: 

el.paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , tel.+370 685 23523, www.lgad.lt 

Eglė Paužienė, LGAD MK

SKELBIAME 2019 mokslo metų datas:

I blokas: sausio 17 - 19 d.

II blokas: kovo 28 - 30 d.

III blokas: birželio 6 - 8 d.

IV blokas: rugsėjo 5 - 7 d.

V blokas: lapkričio 14 - 16 d.   

 

SKELBIAME 2020 mokslo metų datas:

I blokas: sausio 23 - 25 d.

II blokas: kovo 26 - 28 d.

III blokas: birželio 4 - 6 d.

IV blokas: rugsėjo 17 - 19 d.

V blokas: lapkričio 19 - 21 d. 

 

MALONIAI LAUKIAME JŪSŲ!