KVIEČIAME MOKYTIS

INDIVIDUALIOS PSICHODINAMINĖS PSICHOTERAPIJOS!

Iki 2024 08 15 laukiame norinčiųjų mokytis klausimų ir siunčiamų prašymų studijuoti. 

Daugiau apie priėmimo tvarką – 

Individualios psichodinaminės psichoterapijos (IPT) mokymo programą organizuoja ir vykdo VU  Medicinos fakultetas. Programa yra patvirtinta  VU Senate, Medicinos fakulteto Taryboje ir Lietuvos psichoterapijos draugijoje. Programos absolventų pažymėjimai pripažįstami LR SAM, užskaitomos kvalifikacijos kėlimo valandos.

IPT programa skirta visų specialybių gydytojams, psichologams, magistrinių psichologijos studijų studentams ir gydytojams rezidentams.

Programos tikslas – paruošti psichodinaminės krypties psichoterapeutus, turinčius pakankamai teorinių žinių ir praktinių įgūdžių savarankiškai teikti individualią psichoterapinę pagalbą.

Programos apimtis –  7010 a.k. val. (240 kreditų).  

Studijų trukmė: 6 metai: 5 auditorinio mokymo metai ir 1 metai, skirti skirti užbaigti asmeninę terapiją, supervizijas, parašyti baigiamąjį darbą.  

Mokymai vyksta prailgintų savaitgalių (IV – VI) forma, iš viso – 7 mokymosi blokai per metus. Nuo antrųjų mokymosi  metų būtina psichoterapinio (konsultavimo) darbo praktika. Būtinas gebėjimas skaityti profesinę literatūrą angliškai.  

Programos turinys: Platus ir išsamus teorinis kursas, apimantis tiek klasikines, tiek pagrindines šiuolaikines psichoanalitines mokyklas, pristatantis naujausius psichoterapijos tyrimų radinius. 

I metai – „Psichodinaminio mąstymo pagrindai“;  

II metai – „Psichodinaminė asmenybės raidos samprata“; 

III metai – „Psichodinaminė asmenybės diagnostika“; 

IV metai – „Psichodinaminės psichoterapijos technika“; 

V metai – „Psichodinaminės psichoterapijos  teorinė ir praktinė integracija“.

Dėstymo forma: teorinės paskaitos, seminarai, asmeninė ir grupinė terapija, profesinė darbo su pacientais priežiūra.

Programoje plačiai naudojami grupių psichoterapijos principai – dalis asmeninės psichoterapijos vyksta grupėse (studentai gali rinktis grupę, kurioje pageidauja dalyvauti), dalis supervizijų vyksta grupėse, visi kurso dalyviai dalyvauja didžiojoje grupėje, mokytojai vertinimus ir sprendimus priima mokytojų grupėje. Taip skatinamas profesinis tapatumas, mokomasi ne tik iš asmeninės patirties, gilinami empatijos ir kolegialumo gebėjimai, kuriama profesinė bendruomenė, formuojami įgūdžiai dirbti intervizijos (savitarpio profesinės priežiūros) grupėse.

Norint mokytis programoje, būtinas gebėjimas skaityti ir suprasti profesinę literatūrą anglų k.  

Sėkmingai baigusieji visą mokymo programą gauna VU kurso „Individuali psichodinaminė psichoterapija“  baigimo pažymėjimą.

Visais klausimais galima kreiptis į programos mokymo komitetą  psichodinamine@gmail.com , tel.: +370 698 18961; +370 652 69977;

LAUKIAME JŪSŲ!