Kursanto teisės ir pareigos

Kursantas turi teisę:

– gauti informaciją apie mokymo programos turinį, mokytojų kvalifikaciją bei kurso organizavimo tvarką;
– gauti privalomos ir papildomos literatūros sąrašą;
– prašyti akademinių atostogų; 
– kartoti kursą, jei yra praleista daugiau nei leistina programos valandų;
– kartoti arba pratęsti kursą, mokymo komitetui rekomendavus;
– prašyti atidėti darbo gynimą ir egzaminą.

Kursanto pareigos:

– vykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus; jų nesilaikęs kursantas gali būti pašalintas iš mokymo programos. Pašalinimo atveju pinigai negrąžinami;
– laikytis IPTK Studijų reglamento;
– laikytis IPTK Etikos kodekso.